Lær om træfinér: Typer, anvendelse og tips

Finerede inventarløsninger bruges normalt for at opnå en god og formstabil kvalitet, der ikke arbejder og vrider sig i samme omfang som massivt træ. Samtidig er finér som regel billigere end en tilsvarende løsning i massivt træ.


Alt det har du muligvis hørt før, men med lidt mere viden kan du faktisk få et endnu bedre resultat på dit næste inventarprojekt.Vi har set rigtigt mange gode løsninger men desværre også en hel del kedlige og dyre fejl, som let kunne have været undgået.

Igennem tiden har vi arbejdet med mange afskygninger af træfinér til specialinventar og forskellige typer af arkitekttegnede møbler. For at gøre det lettere for dig, deler vi løbende vores erfaringer her.


Værd at vide inden du starter

Det vigtigste er at have en klar ide om, hvordan dit specialinventar bliver brugt når det er opstillet og monteret. Er det f.eks. kontorindretning, et køkken, indretning til en butik, møbler til en institution eller hotelindretning? Hvilke typer af fysisk slitage og belastning forventes der at være på overflader og kanter?


Godt design og korrekt produktionsmodning, har afgørende betydning for både udtryk og holdbarheden på det færdige indretningsprojekt. Herunder er en god sparring mellem designer, kunde og producent afgørende for et vellykket slutresultat. Også når det gælder tidsforbrug og den økonomiske side af sagen.


Valg af kernematerialer

Afhængigt af situation bruger man normalt nedenstående kernematerialer til fremstilling finérplader eller finerede møbler.

  • MDF

  • Spånplade

  • Møbelplade

  • Krydsfiner

Valg af kernemateriale kan have stor indflydelse på holdbarheden af det færdige møbel, og er ofte set som en årsag til efterfølgende problemer.


Vigtigt: ved valg af kernemateriale anbefales du altid at overveje, hvorvidt der er behov for at anvende særligt formstabile, bøjelige, lette, vandfaste eller brandhæmmende varianter.

Tre typer af finér

Finér er tekniskset en tynd træplade, hvor tykkelsen kan variere fra omkring 0,5 mm og helt op til 10 mm. Fremstillingen sker enten ved knivskæring eller skrælning af træstammer.


Afhængig af træsort og skæreteknik, får man en træfinér med et mere eller mindre forskelligartet udtryk. Særligt ved træsorter med en spraglet åretegning, kan skæreteknik og sammensætning af fineren give et meget forskelligartet slutresultat.


Når det gælder skæreteknik, så arbejder man hovedsageligt med tre varianter, nemlig plantskåret finér, kvartskåret finér eller skrællet finér. Skåret finér anvendes normalt til som dekorativt finér og skrælleskåret finér anvendes typisk til krydsfiner og lignende industriprodukter.


Plantskåret finér (Plain Cut Veneer)

Er knivskåret finér, der skæres parallelt med tværsnittet i træstammen. Resultatet er, at åretegningen fremstår med en tydelig kegletegning, og en struktur der kan variere meget op gennem finéren.


Kvartskåret finér (Quarter Cut Veneer)

Er knivskåret finér, der skæres vinkelret på årringene i træstammen. Åretegningen fremstår derfor mere ensartet og med flere lineære streger.


Skrællet finér (Rotary Cut Veneer)

Skrællefinér fremstilles ved at spænde en trækævle op i en skrællemaskine. Her roterer den om sin egen akse og fineren skæres eller skrælles af i én lang bane. Risiko for revner i træfinéren er større ved skrælleskæring end ved knivskæring.


Skæring af finér til plademøbler.

Matchning af fineren – skab dit eget udtryk

Som nævnt har valget af skæreteknik en stor betydning for udtrykket på dit specialmøbel. Tilsvarende vigtigt for designet er dog også måden som fineren efterfølgende bliver sat sammen på.


Her har vi beskrevet de mest udbredte varianter som er henholdsvis book matched, slip matched og mismatched.


Book Matched

Her parres finérbanerne to og to, spejlvendt overfor hinanden, som siderne i en bog.


Slip Matched

Her lægges finérbanerne ved siden af hinanden, i samme retning.


Mismatched

Her blandes banerne med hinanden og man opnår dermed et mere rustikt udtryk. Hvis du eksempelvis arbejder med smalle finérbaner, kan der skabes det samme look som ved en stavlimet massivtræsplade.


Forskellige sorteringer og overflader på finéren

I tillæg til de ovennævnte typer af finér, findes der også række forskellige sorteringer samt specielle overflader og prægninger. Her kan eksempelvis nævnes savskårede og børstede overflader, der kombineret med prægning og en rustik finér, kan give et råt industrielt eller vintage inspireret look.


Topmoderne maskinpark til finerede inventaropgaver

Afhængig af opgavernes karakter arbejder vi med finerede plader som vi hjemtager fra specialiserede underleverandører eller udfører finering og efterbehandlingen in-house på fabrik.


Her råder vi over en topmoderne maskinpark, både til syning, montering, presning og efterbehandling, som eksempelvis børstning, samt kantning. Sammensætning af maskinerne er dimensioneret til både at kunne håndtere normale og meget store formater samt varierende seriestørrelser.


Gode råd er ikke altid dyre

Står du, og skal i gang med et projekt med finerede møbler og inventar? Så er du på rette vej. Vi sparrer gerne med dig, og er glade for nye udfordringer.


Kontakt os her